दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९