दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उजुर बाजुर तथा हकदावी सम्बन्धी उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं. १ को सूचना ।