दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७९।०८० को आय/व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे ।