दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७८।०७९ को वार्षिक प्रगती प्रस्तुतिकरण तथा समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७९