दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७८।०७९ को पुष महिनाको आय/व्यय विवरण