" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आ.व २०७७।०७८ को वार्षिक प्रगती समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७८