दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा । (उर्लाबारी नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु)