दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।