दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आय व्यय विवरण सार्वजनिक सम्बन्धमा ।