" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आय / व्ययको विवरण । (आ.व २०७९।०८० को कार्तिक महिना)