दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आय ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकासित)