दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन विधि, २०७९