दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Bhag-1

एेन, कानुनकाे नाम संख्या Documents
उर्लाबारी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुकाे आचारस‌ंहिता २०७४ PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
अार्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकाे एेन २०७४ PDF icon आर्थक कार्यविधि नियमित गर २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन २०७४ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि २०७५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) एेन २०७५ PDF icon न्यायिक समिति २०७५.pdf
आर्थिक एेन २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
विनियाेजन ऐन २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ एेन २०७५ PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७५.pdf
विपद जाेखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन एेन २०७५ PDF icon नगर विपद जोखिम २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf