Invitation of Electronic Bids. (मिति २०७९।०९।०१ गतेको मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)