Ward Office Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राम बहादुर भुजेल वडा सचिव १ नं वडा कार्यालय ९८४२१२९७४३
दिपक गौतम वडा सचिव २ नं वडा कार्यालय ९८४४६०३२९९
सम्झना थापा वडा सचिव ३ नं वडा कार्यालय 9811038437
कञ्चन भट्टराई अधिकारी वडा सचिव ४ नं वडा कार्यालय ९८४२०८४२८१
पवन नेपाल वडा सचिव ५ नं वडा कार्यालय ९८१४९६०१७६
बालकुमार बराल वडा सचिव ६ नं वडा कार्यालय ९८५२०२८४१३
विश्वनाथ दाहाल वडा सचिव ७ नं वडा कार्यालय 9842550272
चित्र कुमारी बस्नेत वडा सचिव ८ नं वडा कार्यालय ९८४२३७५५०५
याेगराज दाहाल वडा सचिव ९ नं वडा कार्यालय 9843477636
सरीता कटुवाल सहायक २ नं वडा कार्यालय ९८४२१४२७६४
सन्ताेष श्रेष्ठ कार्यालय सहयाेगी १ नं वडा कार्यालय santoshsth1113@gmail.com ९८४९२१८२४३
मनिता दाहाल कार्यालय सहयाेगी २ नं वडा कार्यालय ९८१९३८१२१२
दिपेश नेपाल कार्यालय सहयाेगी ३ नं वडा कार्यालय ९८१२३९५१५६
निर्मला पाैडेल कार्यालय सहयाेगी ४ नं वडा कार्यालय ९८११०४२४७२
प्रतिमा भुजेल कार्यालय सहयाेगी ५ नं वडा कार्यालय ९८००९२६८४९
प्रमिला घिमिरे कार्यालय सहयाेगी ६ नं वडा कार्यालय ९८१२३५७६७९
सृजना नेपाल कार्यालय सहयाेगी ७ नं वडा कार्यालय arughimire50@gmail.com ९८४२१६१०९०
मिरा अधिकारी रिजाल कार्यालय सहयाेगी ७ नं वडा कार्यालय ९८४२०९९५३२
तारानाथ दाहाल (विनाेद) कार्यालय सहयाेगी ८ नं वडा कार्यालय 9842470627
होमनाथ श्रेष्ठ कार्यालय सहयाेगी ९ नं वडा कार्यालय ९८०७०५२३३४