विद्युतिय सामग्री खरिदको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (मिति २०७९ साउन २४ गतेको मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)