यामबहादुर कार्की

Phone: 
9842069507
Section: 
नगर प्रहरी इकाई
Weight: 
10