मोटरसाइकल आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकासित)