बर्णशंकर मकैको बीउ खरिदको लागि ई-विड मार्फत बोलपत्र आव्हानको सूचना ।