बद्री भट्टराई

Designation:

Phone: 
९८५२६७६४१२
Section: 
पशु पंक्षी विकास शाखा (शाखा प्रमुख)
Weight: 
-12