नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि E-BID मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।