नगेन्द्र प्रसाद तिम्सिना

Designation:

Phone: 
९८५२०३०९१९
Section: 
खरिद तथा सम्पति व्यवस्थापन शाखा (शाखा प्रमुख)
Weight: 
-17