कृषि औजार खरिदको लागि ई-विड मार्फत शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।