bhag-----2

ऐन, कानूनकाे नाम संख्या Documents
नगरस्तरीय दलित समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon दलित समन्वय समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
विपन्न लक्षित धारा जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon विपन्न लक्षित धारा जडान सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
विपन्न जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० PDF icon विपन्न आवास कार्यक्रम, २०८०.pdf
अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति गठन र सञ्चालन नियमावली, २०८० PDF icon अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति गठन र सञ्चालन नियमावली, २०८० RAJPATRA.pdf
जग्गा विकास (प्लानिङ्ग) तथा हाउजिङ्ग निर्माण सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८० PDF icon जग्गा विकास (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८०.pdf