सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

सामाजिक सुरक्षाको भत्ता प्राप्त गर्ने व्याक्तिहरूको नामावली