सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

सूचना तथा समाचार

कार्यकारी अधिकृत श्री सुवास श्रेष्ठज्यूकाे विदार्इ कार्यक्रम

यस उर्लाबारी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्री सुवास श्रेष्ठज्यूको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम यस कार्यालयबाट श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, संखुवासभामा सरुवा भएकोले आज मिति २०७३/०७/०४ मा यस नगरपालिकाको आयोजनामा न.पा.

दलित नवजात शिशुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईने सम्बन्धी सूचना :

नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तर निर्णय बमोजिम नेपालभरका २०७३.४.२० पश्चात जन्मेका तोकिएको मिति भित्रै जन्म दर्ता गर्न आउने दलित नवजात शिशुको परिवारलाई प्रोत्साहन रुवरुप रु.

सूचना सूचना सूचना

घर नक्सा पास प्रकिया खुलाएकाे सूचना ।

 

स्वास्थ्य सहायक (H.A.) पदमा करारमा नियुक्ति गरिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएकाे सार्वजनिक सूचना ।

यस नगरपालिकामा संचालन हुने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको लागि स्वास्थ्य सहायक (H.A.) पदमा करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्नलिखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यस नगरपालिकाबाट स्वीकृत फारम भरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

Pages