सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान

सूचना तथा समाचार

दलित नवजात शिशुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईने सम्बन्धी सूचना :

नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तर निर्णय बमोजिम नेपालभरका २०७३.४.२० पश्चात जन्मेका तोकिएको मिति भित्रै जन्म दर्ता गर्न आउने दलित नवजात शिशुको परिवारलाई प्रोत्साहन रुवरुप रु.

सूचना सूचना सूचना

घर नक्सा पास प्रकिया खुलाएकाे सूचना ।

 

स्वास्थ्य सहायक (H.A.) पदमा करारमा नियुक्ति गरिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएकाे सार्वजनिक सूचना ।

यस नगरपालिकामा संचालन हुने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको लागि स्वास्थ्य सहायक (H.A.) पदमा करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्नलिखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यस नगरपालिकाबाट स्वीकृत फारम भरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

शहरी स्वास्थ्य केन्द्रकाे उदघाटन कार्यक्रम ।

यस नगरपालिकामा संचालन हुने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा समुद्घाटन गरिने भएकोले उक्त कार्यक्रममा यहाको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
निम्न 
मिति : २०७३-०३-२२ गते बुधबार
समय : बिहान ११ बजेदेखि

सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यक्रममा उपस्थित भर्इ दिने बारे ।

यस उर्लाबारी नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ बमोजिम तपसिलको मिति, समय र स्थानमा हुने निश्चित भएको हुदा यहाँको उपस्थितीको लागि अनुरोध छ ।
तपसिल
मिति   : २०७३-०३-२०
समय : दिउसो २ बजे देखि

Pages