मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता र सुपरिवेक्षकहरुलार्इ मतदाता शिक्षा सम्बन्धी निर्देशन दिने क्रममा निर्वाचन अधिकृत श्री अम्बिका प्रसाद चाैलागार्इज्यू